МАР

мар мар хийх (а. Дэмий хэлэлцэх; б. Нэг зүйлийн тухай дахин дахин нуршин ярилцах) - Хүү нь урьд дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., мар мар инээх (эв хавгүй гэгч нь чанга дуугаар инээх), мар мур хийх (ялимгүй зүйлээс болж маргалдах).

мар мар хийх а. Дэмий хэлэлцэх; б. Нэг зүйлийн тухай дахин дахин нуршин ярилцах
мар мар инээх эв хавгүй гэгч нь чанга дуугаар инээх
мар мур хийх ялимгүй зүйлээс болж маргалдах