МАРАА

Марз, давсархаг хөрсний хэв шинж солилцоот натри хуримтлагдсан хатуу, нягт, босоо баганан бүтэцтэй мараалаг давхарга дэлгэрэнгүй...

мараа долоолгох хужир долоолгох
марз мараа хужир шүү
хужир мараа хээр ургах шүлтэрхэг цагаан өнгөтэй талст бодос, байгалийн хужир