МАРАЛ II
/ зурхай /

Одны нэр: гурван марал (сарны зурхайн хорин найман одны дотоод маргасар од), марал дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (одны нэр) - Марал мичид гудайчхаад... С.Лочин нар. Галтай залуу нас.

гурван марал сарны зурхайн хорин найман одны дотоод маргасар од
марал мичид одны нэр
Ижил үг:

МАРАЛ I

МАРАЛ III

МАРАЛ IV

МАРАЛ V

МАРАЛ VI