МАРАЛ III
/ ургамал /

марал цэцэг (шар өнгийн товч маягийн цэцэгтэй, навчны доод тал цайвар ногоон, гол гэсэртэн овгийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

МАРАЛ I

МАРАЛ II

МАРАЛ IV

МАРАЛ V

МАРАЛ VI