МАРАН

1. Бүдүүлэг, зоримог, муйхардуу зан: маран зан (айхыг үл мэдэх тэнэгдүү, гүжирмэг зан байдал);


2. Бие бүдүүн, чадвар их боловч эв дүйгүй байдал: маран хүн (чадварлаг хэдий ч эв дүй муутай хүн);
3. [шилжсэн] Эд юмны хийц загвар болхи, зохимжгүй байгаа нь: маран сандал (болхи хийцтэй сандал).

маран зан айхыг үл мэдэх тэнэгдүү, гүжирмэг зан байдал
маран хүн чадварлаг хэдий ч эв дүй муутай хүн
маран сандал болхи хийцтэй сандал