МАРАЛ V

Бохир, бүдүүн.

Ижил үг:

МАРАЛ I

МАРАЛ II

МАРАЛ III

МАРАЛ IV

МАРАЛ VI