МАРААЛАГ

Хужир мараа элбэг: мараалаг газар (хужир мараа ихтэй газар) -  Уулын чулуулаг бэл, энгэр дэлгэрэнгүй... Ш.Дариймаа. Монгол орны зонхилох ургамлын лавлагаа.