МАНЧИН II
/ ургамал /

1. Батганын хор;


2. Хар хуурс.

Ижил үг:

МАНЧИН I