МАНЦУУРГАЛАХ

Манцуургаар дахин дахин зодож нүдэх: манцуургалан нүдэх (шийдмээр цохилох).