ААШААР

1. Алгуур, аажим - Аашаар аашаар явъя гэхэд хэцүү л гэнэ. ААЗ., дэлгэрэнгүй...алгуур аашаар [хоршоо] (аажим, аяар тааваар);


2. [нутгийн аялгуу] Дараа, хожим.