ААШГҮЙ

1. Элдэв муу зан авиргүй: аашгүй хүүхэд (элдэв муу зангүй, төлөв хүүхэд), олон дэлгэрэнгүй... (олон ааш байхгүй, төлөв), элдэв аашгүй (элдэв муу зан авиргүй, ааш зан төлөв) - Элдэв аашгүй тусархаг сайн хүү байгаа юм. “Утга зохиол, урлаг” сонин;


2. Эвгүй, элдэв зантай, ааш муутай: аашгүй хүүхэн (ааш зан тогтворгүй хүүхэн) - Аашгүй гэдэг нь! С.Дашдооров. Говийн өндөр.

аашгүй хүүхэд

элдэв муу зангүй, төлөв хүүхэд

олон аашгүй

олон ааш байхгүй, төлөв

элдэв аашгүй элдэв муу зан авиргүй, ааш зан төлөв
аашгүй хүүхэн ааш зан тогтворгүй хүүхэн