ааш гэж адасга, зан гэж зараа
/ зүйр цэцэн үг /

авир зан муутай гэсэн санаа