оролдлого сайт оройд нь, оволзуур аашит ёроолд нь
/ зүйр цэцэн үг /
ахиж дэвшихэд хөдөлмөр зүтгэл чухал гэсэн санаа