маанийн ном номын дээд, мах сүү хүнсний дээд
/ зүйр цэцэн үг /
номын дээд нь Арьяабал бурхны зүрхэн тарни, хүнсний дээд нь мах, сүү гэсэн санаа