МААПААН
/ яриа /

Ээдрээ, будилаан, самуурал: маапаан болох (ээдрээтэй хэрэг явдал болох), маапаан дэлгэрэнгүй... (ээдрээ будилаан тарих) - Маапаан алга!. Ж.Лодой. Бүрхэг шөнө.

маапаан болох ээдрээтэй хэрэг явдал болох
маапаан үүсгэх ээдрээ будилаан тарих