МААР II

Униар манан: маар хөвөөрөх (униар манан татах), маар бүрхэх (униар манан бүрхэх) - дэлгэрэнгүй...

маар хөвөөрөх униар манан татах
маар бүрхэх униар манан бүрхэх
Ижил үг:

МААР I

МААР III