маани мэгзэм
буддын шашны ёсны нэгэн зүйл уншлагын ном