МААГУУРАХ

1. Маагуу өвчин тусах: мал маагуурах (мал маагуу өвчнөөр өвчлөх) - Өвөлжөөнд эрт буух муу, мал дэлгэрэнгүй... О.Цэндсүрэн. Халуун салхи., тэмээ маагуурах (тэмээнд маагуу өвчин тусах) - Ядуу хүү маагуурах дөхсөн бор даагаа уралдуулах болж дээ. МААЗ;


2. [шилжсэн] Мангардуу байдал гаргах, тэнэгдүү болох: маагууран суух (юмны учир олохгүй алмайран мангардуу байдалтай суух).

мал маагуурах мал маагуу өвчнөөр өвчлөх
тэмээ маагуурах тэмээнд маагуу өвчин тусах
маагууран суух юмны учир олохгүй алмайран мангардуу байдалтай суух