ЛҮГМЭГ
/ ургамал /

Үетэн овгийн олон наст өвс; гэсэрдэй.