ЛҮЙЖИН
/ шашин /

Үхээрийн бузар оршсон болон буг чөтгөр, ад шулам шүглэсэн газарт түүнийг тонилгохоор зоч лам хонх дамар дуугарган, ном дэлгэрэнгүй...