ЛҮНДЭН I
/ хуучирсан /

Шашны дээд лам, богд нарын зарлиг, эш бошиг, айлдвар: лүндэн буулгах (зарлиглах, айлдвар дэлгэрэнгүй...

лүндэн буулгах зарлиглах, айлдвар сонсгох
бошиг лүндэн зарлиг лүндэн
зарлиг лүндэн зарлиг соёрхол
эш лүндэн эш зарлиг
лүндэн дээр нь нохой баах цог жавхаагүй болох гэсэн санаа
Ижил үг:

ЛҮНДЭН II