ЛҮҮ

1. Цуудас, туйванг сүлжин цаас давхарлан хийсэн сав - Найман хиа ирүүлж, найман хөхүүр айраг, найман лүү архи дэлгэрэнгүй.... Халх ардын тууль., лүү байшин (байшин сав), лүү хөнөг (шингэн юм хийх том сав), аургийн лүү (аургийн сав), тосны лүү (тосны сав), хурган лүү (архи хийх бяцхан сав);


2. [шилжсэн] Юм бүхнийг шингээн идэгч: архины лүү (архи их уудаг хүн) - Архины лүү, тамхины танзанд сайн нэр байх биш гэж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., хочны лүү (есөн зүйлийн нэр хоч зүүсэн этгээд).

лүү байшин

байшин сав

лүү хөнөг шингэн юм хийх том сав
аургийн лүү аургийн сав
тосны лүү тосны сав
хурган лүү архи хийх бяцхан сав
архины лүү архи их уудаг хүн
хочны лүү есөн зүйлийн нэр хоч зүүсэн этгээд