ЛХАГВА

1. Буд гараг - Нэгдүгээр сарын хуучдаар Сугараас нэлээд доош Лхагва буюу Буд гараг үдшийн гэгээнд Охины ордод дэлгэрэнгүй... О.Намнандорж. Түүвэр зохиол;


2. Долоо хоногийн гурав дахь өдөр.