ЛХАРЖИ

Хамгийн сайн отчийг эрхин богд болгон хүндэтгэн өгч байсан цол.