ЛҮШИЙ

1. Давсан лүший;


2. Давсан худгаас гарган авах худгийн давс болгон шаргаах шингэн.