ЛҮНТЭН II

1. [ургамал] Луугийн нүд хэмээх нэг зүйл ургамлын үр: лүндэн эрих (луугийн нүдийг хэлхэж хийсэн эрих) дэлгэрэнгүй...


2. Гилтгэнэсэн хар өнгө: лүнтэн хар нүд (гялалзсан хар нүд).

лүндэн эрих луугийн нүдийг хэлхэж хийсэн эрих
лүнтэн хар нүд гялалзсан хар нүд
Ижил үг:

ЛҮНТЭН I

ЛҮНТЭН III