ЛҮЖИСГЭЛЭН
/ ургамал /

Иш навч нь уулын цайны цэцгийн адил, тоорцог том, үнэр ихтэй нэгэн зүйл цэцэг.