ЛҮГМЭР
/ ургамал /

Эмд ордог олон наст өвслөг ургамал; угалзан туурай.