ЛҮЖИГНЭХ

Нүжигнэн дуугарах, дуурьсан нүргэлэх; нижигнэх: тэнгэр лүжигнэх (тэнгэр нүргэлэн дуугарах).