лууван авбал нүх нь үлддэг, Лувсан үхвэл хүү нь үлддэг
/ зүйр цэцэн үг /
нэг нь үгүйд нөгөө нь байдаг гэсэн санаа