шар лууван
бүдүүвтэр улбар шар, амтлаг үндэстэй хүнсний ногоо