улаан лууван
хүнсэнд хэрэглэдэг цагаан юмуу, улаавтар болцуу үндэстэй идэшний ногоо