гашуун лууван
малын тэжээлийн цагаан луувангийн нэгэн өөр маяг