ЛУТ III

Маш бат бэх, хүдэр хатуу - Монголын ард түмний нэгдлийг сахин хамгаалах лут хатуу баталгаа нь болж байжээ. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЛУТ I

ЛУТ II