ЛУТ I

1. Том, сүрхий, мундаг, их - Хоёр охин нэрээ хэлж, Равдан гуайн лут чийрэг гарыг чадах чинээгээрээ чанга дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., лут барилга (их барилга, томхон барилга), лут бөх (арал бяр ихтэй, мундаг сайн бөх);


2. Айхавтар, сүрхий, маш: лут зүрхтэй хүн (бөх зүрхтэй хүн, зоригтой хүн), лут бэх (сүрхий бэх бат).

лут барилга их барилга, томхон барилга
лут бөх арал бяр ихтэй, мундаг сайн бөх
лут зүрхтэй хүн бөх зүрхтэй хүн, зоригтой хүн
лут бэх сүрхий бэх бат
Ижил үг:

ЛУТ II

ЛУТ III