ЛУГШИХ

1. Битүү нэгэн хэмээр цохилон хөдлөх - Бүсгүйн зүрх луг луг лугшиж цохилт нь бараг чихэнд дуулдмаар байлаа. дэлгэрэнгүй...


2. Чинэрч өвдөх: лугшин өвдөх (гүрвэлзэн чинэрч өвдөх).

судас лугших судас гүрвэлзэх
лугшин өвдөх гүрвэлзэн чинэрч өвдөх