ЛУЖИР

Асар том, бахим бүдүүн; бүдүүн хадуун: лужир мод (бахим бүдүүн мод) - Хэдэн хүн зэллэн тэврээд ч гар хүрэмгүй лужир хар мод дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., лужир эр (өндөр буулиа эр).

лужир мод бахим бүдүүн мод
лужир эр өндөр буулиа эр