ЛУЙВАРДУУЛАХ

1. Луйвар хийлгэх;


2. Луйварчинд юмаа өгч алдах зэргээр залилагдах; луйвард автагдах - Гурван сарын хөлсийг шунахай пүүсэнд луйвардуулчихлаа. дэлгэрэнгүй...