ЛУНДАА

Хийморь, цог золбоо, сүр сүлд; салхин морь: лундаа нь үхэх (сүр сүлдгүй, цог жавхаагүй болох), дэлгэрэнгүй...

лундаа нь үхэх сүр сүлдгүй, цог жавхаагүй болох
хийморь лундаа цог жавхаа, сүр сүлд