ЛУЙВАР

1. Булхай, заль мэх;


2. Гүжир, гүтгэлэг, гөр: луйвар хийх (залилах) - Манай хөдөө нутагт хаа ч очиж хүн цохиж луйвар хийдэг зан хэзээнээс дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун.