ЛУЖИГНАХ

Бүдүүн их дуу гарах; нужигнах - Айв уу гэж асуухад нь луугийн дуугаар лужигнаж, барын дуугаар баржигнаж гэнэ. дэлгэрэнгүй...