ааш үзүүлэх
бусдад элдэв муу зан гаргаж, дургүйгээ мэдэгдэх