ЛИН II

Төвөдийн Амдо нутгийн Хөх нуур, Хатны голын эх орчим, монгол, төвөд, уйгар нар нутаглаж байсан газрын нэр: Лин дэлгэрэнгүй... (Лин оронд арван нэгдүгээр зууны үед зохиогдсон Гэсэрийн туужийн хувилбар).

Ижил үг:

ЛИН I

ЛИН III

ЛИН IV: