ЛИНЗ

1. Мэшил, галт шил - Ийм төрлийн хайлуур жоншоор үл үзэгдэх хэт хөх ягаан, нил ягаан туяануудаар ажилладаг дэлгэрэнгүй... О.Намнандорж. Түүвэр зохиол;


2. Нүдний болорт наалдуулан тогтоодог харааны нэг зүйл шил.