ЛИНХУВ
/ ургамал /

Лянхуа - Мэлтгэр нулимсанд дарагдсан сормуусаар нүдээ халхлах гэх нь газрын линхув будант өдөр дэлгэрэх бус, дэлгэрэнгүй.... Галидас. Үүлэн зардас.