ЛИОХ
/ амьтан /

Зэвгийн төрлийн нэгэн зүйл загас.