ЛИНС

Панснаас арай зузаан, дэвсгэр сайтай, нягт нэхсэн нэгэн зүйлийн торгомсог эд - Дээд биед гагцхүү нэгэн линс цэгдэг дэлгэрэнгүй... Жинь Пэнь Мэй бичиг.