ЛИН I

Нэгэн зүйлийн нимгэн торгомсог бараа.

Ижил үг:

ЛИН II

ЛИН III

ЛИН IV: