ЛИНГАФОН

Хэл, авианы зориулалтаар тоноглосон хичээлийн байр.