ЛИМУЗИН

1. Дээд зэргээр тохижуулан хийсэн, урт аралтай суудлын машин;


2. Махны үүлдрийн нэр.